Gábor Dénes (1900-1979)

1971-ban kapott fizikai Nobel-díjat „holografikus módszer feltalálásáért és a kifejlesztéséhez való hozzájárulásáért”.

1900-ban született Budapesten, családja két évvel később vette fel a Gábor vezetéknevet. 1919-ben áttért az evangélikus hitre. Leszerelése után a budapesti József Műegyetem Gépészmérnöki Karára iratkozott be, majd 1920-tól Berlinben folytatott elektromérnöki tanulmányokat, és ugyanitt doktorált. 1933-ban hazatért Magyarországra, és a budapesti Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában a gázkisülések fizikájával foglalkozott. 1934-ben végleg Angliában telepedett le. 1947-ben itt találta fel a holográfiát, amely azonban 1960-ig, a lézer felfedezéséig nem terjedt el. Munkásságát 1971-ben ismerték el fizikai Nobel-díjjal.

Gábor Dénes brit munkahelyén, egy elektronikai cég kísérleti laboratóriumában elsősorban elektronoptikával foglalkozott, azon belül is az elektronmikroszkópban alkalmazott leképezések tökéletesítésével. Ezek a kutatásai vezették el a holográfia elvéhez. Úgy gondolta, akkor tökéletesíthető a kép, ha a benne rejlő összes információ megőrzésére törekszünk. Ehhez azonban nem elegendő a leképezendő tárgyról visszaverődő elektronhullám intenzitását rögzíteni -amit egy fluoreszkáló ernyő, vagy egy fényképlemez is megtesz-, hanem a fázis detektálására is szükség van. A teljes térbeli kép kialakításához ugyanis a fázisok ismerete is szükséges.

Kísérletei csupán a holográfia elvi lehetőségeit tárták fel, de ezek az ismeretek az első lézerek megjelenésével egy csapásra a kísérleti fizikusok érdeklődésének középpontjába kerültek. A lézerek úgynevezett koherens fényforrások, melyek segítségével lehetővé vált egy tárgyról visszaverődő fény fázisának rögzítése, és ezzel megnyílt az út a fény alapú hologramok készítése előtt. Míg a fénykép csak egyetlen nézőpontból származó képi információt tartalmaz, a hologram egy tárgy képének térhatású felvételét és megjelenítését teszi lehetővé, lencsék alkalmazása nélkül. Ha a hologramot más-más irányból nézzük, a tárgy eltérő részei tűnnek föl. Az eljárást a tárgyon szóródó fény intenzitásának és fázisának egyidejű rögzítése teszi lehetővé.